Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
25. října 2020 ..:: Home » Echo IDéeSse ::..   Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

IDéeSse se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web IDéeSse a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu IDéeSse souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

IDéeSse shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. IDéeSse také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na IDéeSse automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou IDéeSse využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu IDéeSse.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu IDéeSse, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: IDéeSse nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

IDéeSse doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na IDéeSse. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. IDéeSse nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo IDéeSse a rodinu webů IDéeSse.

Použití osobních informací

IDéeSse shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu IDéeSse a k poskytování služeb, o které jste požádali. IDéeSse také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z IDéeSse a jeho přidružených částí. IDéeSse vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. IDéeSse neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. IDéeSse Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc IDéeSse může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb IDéeSse a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

IDéeSse nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

IDéeSse udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu IDéeSse za účelem zjištění, jaké služby IDéeSse jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům IDéeSse, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web IDéeSse prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící IDéeSse nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku IDéeSse a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů IDéeSse nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web IDéeSse používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky IDéeSse nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti IDéeSse, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb IDéeSse nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

IDéeSse zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. IDéeSse uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

IDéeSse vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se IDéeSse nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte IDéeSse na adrese info@ideesse.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright © 1997-2015 - IDéeSse Club - Tutti i diritti riservati   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation